BioPower S.A. Biogas Nord Grupa EBP KontaktFormularz
Biogazownie to BioPower
Biogazownie to BioPower
Budowa z Biopower Budowa "Pod klucz"

KIM JESTEŚMY?

BioPower tworzy ogólnopolską sieć biogazowni, które mają wykorzystywać przemysłowe i rolnicze odpady organiczne w sposób umożliwiający produkcję energii elektrycznej, cieplnej oraz ekologicznego nawozu. W tym celu tworzone są z spółki celowe z lokalnymi partnerami takimi jak właściciele gospodarstw rolnych, producenci artykułów spożywczych, zakłady mięsne i przetwórstwa spożywczego, gorzelnie, browary, cukrownie, a także z władzami lokalnymi w miejscach, gdzie istnieje wiele potencjalnych źródeł substratów do biogazowni. BioPower poprzez zawiązane spółki celowe projektuje, buduje i eksploatuje biogazownie, zaś lokalny partner dostarcza do niej wsad i nadzoruje jej codzienne funkcjonowanie.
 

BIOPOWER SA
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

tel.:  +48 22 606 05 50
info@biopowersa.pl