BioPower S.A. Biogas Nord Grupa EBP KontaktFormularz
Biogazownie to BioPower
Co to jest Biogazownia ?
Biogazownia to ekologiczna, hermetyczna i bezodorowa instalacja składająca się z zespołu urządzeń produkujących łącznie energię elektryczną, cieplną i nawóz ekologiczny. Pracuje ona na bazie odnawialnego źródła energii, jakim jest metan zawarty w biogazie powstającym w procesie beztlenowej fermentacji metanowej różnorodnych substancji lub odpadów organicznych – pobierz listę możliwych do wykorzystania w biogazowni substratów.
Wstecz

BIOPOWER SA
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

tel.:  +48 22 606 05 50
info@biopowersa.pl