Biopower tworzy ogólnopolską sieć biogazowni wytwarzającą energię elektryczną i cieplną z odpadów organicznych

Biopower tworzy ogólnopolską sieć biogazowni, których celem jest zagospodarowanie rolniczych odpadów organicznych w sposób pozwalający na produkcję energii elektrycznej, ciepła i ekologicznego nawozu organicznego, który stanowi alternatywę dla nawozów syntetycznych.

W tym celu powołuje odrębne spółki celowe z lokalnymi partnerami: właścicielami gospodarstw rolnych, producentami artykułów rolnych i spożywczych, zakładami przetwórstwa mięsnego i spożywczego, gorzelniami, browarami, cukrowniami oraz władzami lokalnymi, tam gdzie źródeł wsadu do biogazowni jest kilka.

Biopower S.A. została stworzona w czerwcu 2007 r. i jest częścią grupy EBP ? European Business Partners Sp. z o.o. Posiada ona szeroką wiedzę w zakresie procesów biologicznych, energetyki, finansów, prawa, inżynierii ochrony środowiska. Biopower jest członkiem Polskiej Izby Biomasy.

BioPower